Jabatan Parasitologi & Entomologi Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Lawatan Kerja

Muzium Warisan, UKM

25/02/2021

Forest Research Institute Malaysia (FRIM)

18/02/2020
zoo-negara-malaysia-243374272

Zoo Negara Malaysia

09/07/2019