Department of Engineering Education

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Administrative

Assoc. Prof. Dr. Zulkifli Mohd Nopiah

Dr. Noorhelyna Razali

Dr. Mohd Haniff Osman

Dr. Umawathy A/P Techanamurthy

En. Nasrul Amir Abdul

Pn. Ruzaini Ahmad