JQMA

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Volume 18, Issue 1 (March 2022)

pdf Front Matter
Measuring the Performance of Malaysian Universities using Charnes, Cooper and Rhodes (CCR) and Slack-Based Measure (SBM) Models
(Pengukuran Kecekapan Universiti di Malaysia Menggunakan Model Charnes, Cooper dan Rhodes dan
Model Ukuran Bersandarkan Slek)
Norfarziah Adna, Nazhatul Sahima Mohd Yusoff, Nor Syafiqah Azwani Rosly, Nur Syafiqah Izati Ahmad Marzuki & Wan Nur Amira Balqis Wan Razali
25 March 2022, Pages 1-11 pdf Abstract | pdf Full paper
Robustification of Shewhart Control Chart by Median Based Estimators: A Study on Malaysia Stock Data
(Peneguhan Carta Kawalan Shewhart Menggunakan Penganggar Berasaskan Median: Sebuah Kajian
Berpandukan Pasaran Saham Malaysia)
Daisy Krithikah Santhanasamy & Ayu Abdul-Rahman
25 March 2022, Pages 13-26 pdf Abstract | pdf Full paper
Measuring Customer Satisfaction of Service Quality by Fuzzy Evaluation Approach
(Mengukur Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualiti Perkhidmatan Menggunakan Pendekatan Penilaian
Kabur)
Firdawati Mohamed, Suriana Alias, Mariam Setapa, Siti Farah Haryatie Mohd Kanafiah & Liziana Kamarulzaman
25 March 2022, Pages 27-35 pdf Abstract | pdf Full paper
Modelling the Retirement Planning Among Staff in a Public University by using Multiple Linear Regression
(Pemodelan Perancangan Persaraan Dikalangan Kakitangan di Sebuah Universiti Awam dengan
Menggunakan Model Regresi Linear Berganda)
Amirah Fatini Berahim @ Ab Rahman, Wan Nurul Fathihah Wan Ahmad Fekri, Noor Zafarina Mohd Fauzi, Shamsunarnie Mohamed Zukri & Nor Hazreeni Hamzah
25 March 2022, Pages 37-47 pdf Abstract | pdf Full paper
A Survey on Video Face Recognition using Deep Learning
(Tinjauan Berkenaan Pengecaman Wajah Video Menggunakan Pembelajaran Mendalam)
Muhammad Firdaus Mustapha, Nur Maisarah Mohamad, Siti Haslini Ab Hamid, Mohd Azry Abdul Malik & Mohd Rahimie Md Noor
25 March 2022, Pages 49-62 pdf Abstract | pdf Full paper
3 Proofs of 2 Well-known Theorems on Starlike and Convex Functions
(3 Bukti bagi 2 Teorem yang Dikenali bagi Fungsi Bakbintang dan Cembung)
Maslina Darus & Derek K. Thomas
25 March 2022, Pages 63-69 pdf Abstract | pdf Full paper
Notes on Meromorphic Functions with Positive Coefficients Defined by Bessel Function
(Catatan Berkenaan Fungsi Meromorfi Berpekali Positif yang Ditakrif oleh Fungsi Bessel)
Bolineni Venkateswarlu, Pinninti Thirupathi Reddy, Sibel Yalçin & Settipalli Sridevi
25 March 2022, Pages 71-81 pdf Abstract | pdf Full paper