Audit Penilaian Program Sarjana dan Doktor Falsafah Pengajian Etnik, 4 Ogos 2021

KITA telah selesai menjalani Audit Penilaian Program Sarjana dan Doktor Falsafah Pengajian Etnik yang telah berlangsung secara maya pada 4hb Ogos 2021. Sekalung penghargaan dan terima kasih buat semua pihak yang terlibat dalam menjayakan audit berkenaan: Prof Madya Dr Mashitoh Yaacob (UKM) dan Prof Dr Sivamurugan Pandian (USM) selaku panel penilai, pihak KUALITI-UKM selaku urusetia, dan warga KITA (staf & pelajar) yang telah terlibat secara langsung dalam proses audit ini.