Administration & Support

Administration & Support 
Chief Assistant Registrar

Ketua Penolong Pendaftar

Mohd. Faris Ngadinin @ Adinin
Tel.: +603-89213967
E-mail: farisadinin@ukm.edu.my
Senior Assistant Registrar

Penolong Pendaftar Kanan

Phoon Li Juan @ Roovasini
Tel.: +603-89215227
E-mail: roovaalijuan@ukm.edu.my
Senior Social Research Officer

Pegawai Penyelidik Sosial Kanan

Noorrulhawa Abu Bakar
Tel.: +603-89214768
E-mail: noorrulab@ukm.edu.my
Social Research Officer

Pegawai Penyelidik Sosial

Ahmad Zul Hakimi Hassim
Tel.: +603-89213976
E-mail: zulhakimi@ukm.edu.my
Secretary

Setiausaha

Zanariah Ismail
Tel.: +603-89213680
E-mail: zana.ismail@ukm.edu.my
Administrative Assistant

Pembantu Tadbir

Suhana Bahtiar
Tel.: +603-89214641
E-mail: sue@ukm.edu.my


Mohd Norakmar Mohd Nordin
Tel.: +603-89214641
E-mail: addy7@ukm.edu.my


Puan Nur Aimuni Othman
Tel.: +603-89214641
E-mail: aimuni@ppukm.ukm.edu.my

Operation Assistant

Pembantu Operasi

Muhamad Shamri Rahmat
Tel.: +603-89214641
E-mail: shamri@ukm.edu.my
Chauffeur (to Director)

Pemandu

Mohd Yuszaimy Md Yusof
Tel.: +603-89214641
E-mail: yuszaimy.yusof@yahoo.com