Berita Sumber Manusia KITA, Disember 2020

Sukacita dimaklumkan pelantikan baru Prof. Madya Dr. Mohd Sobhi bin Ishak sebagai Felo Kanan di KITA berkuatkuasa mulai 14 Disember 2020.