Berita Sumber Manusia KITA, Oktober 2021

Sukacita dimaklumkan bahawa KITA telah menerima kakitangan baharu Pn Zanariah Ismail sebagai Setiausaha Pejabat (N32) di KITA berkuatkuasa mulai 4 Oktober 2021. Beliau ditempatkan di Bilik Pengarah KITA.

Seluruh warga KITA mengucapkan selamat datang dan selamat menjalan tugas buat Pn Zanariah.