Pelantikan baharu Penyelaras Kolokium Siswazah KITA

Sukacita dimaklumkan pelantikan baharuΒ Dr. Ahmad Rizal Mohd YusofΒ sebagai Penyelaras Kolokium Siswazah KITAΒ berkuatkuasa mulai Semester 1 Sesi 2021/2022 hingga Semester 2 Sesi 2020/2023 (4 semester).

Setinggi-tinggi penghargaan atas segala jasa dan khidmat bakti Dr. Shazlin Amir HamzahΒ sebagai Penyelaras Kolokium Siswazah KITAΒ dari Semester 1 Sesi 2019/2020 sehingga berakhir Semester 2 Sesi 2020/2021 (4 semester).