Pelantikan baharu: Pn. Siti Normadinah Abdul Rahman, 29 Ogos 2022

Sukacita dimaklumkan bahawa KITA telah menerima kakitangan baharu Pn. Siti Normadinah Abdul Rahman sebagai Pembantu Tadbir (P/O) N19 di KITA berkuatkuasa mulai 29 Ogos 2022. Beliau ditempatkan di Pejabat KITA.

Seluruh warga KITA mengucapkan selamat datang dan selamat menjalan tugas buat Pn. Siti Normadinah.