Pelantikan sebagai Ahli Majlis Penasihat Perpaduan Negara (MPPN)

Setinggi-tinggi tahniah buat Felo Utama KITA Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong dan Felo Kehormat KITA Prof. Datuk Dr. Denison Jayasooria atas pelantikan sebagai Ahli Majlis Penasihat Perpaduan Negara (MPPN) untuk tempoh dua tahun mulai Julai 2020 hingga Jun 2020.