Pelantikan sebagai Ketua Perunding Geran Konsultasi TERAJU-Jabatan Perdana Menteri, 18 Januari 2023

Seluruh warga KITA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Timbalan Pengarah KITA Prof. Dr. Kartini Aboo Talib @ Khalid atas pelantikan sebagaiΒ Ketua Perunding Geran Konsultasi TERAJU-Jabatan Perdana Menteri bagi Pembinaan Profil Kepelbagaian Kumpulan Subetnik di Malaysia (Fasa 1) mulai 18 Januari 2023 hingga 17 April 2023.

Semoga Prof. Dr. Kartini dan pasukan terus cemerlang menyumbangkan kepakaran demi masyarakat dan negara.