Penerima Perkhidmatan Perundingan KPWKM – Tender Terbuka, 1 Oktober 2022

Seluruh warga KITA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Felo Penyelidik Kanan KITA Prof. Madya Ts. Dr. Mohd. Sobhi Ishak selaku penerima perkhidmatan perundingan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) secara tender terbuka, untuk projek Kajian Pembangunan Instrumen: Indeks Kesejahteraan Penerima Bantuan SosialΒ yang berjumlah RM296,235.61. Projek ini akan berlangsung untuk 12 bulan mulai 1 Oktober 2022.