Sekalung Penghargaan: Dr. Adil Johan, 31 Oktober 2022

Seluruh warga KITA mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa dan khidmat bakti Dr. Adil JohanΒ selaku Ketua Jaminan Kualiti KITAΒ dari 1 November 2017 hingga 31 Oktober 2022.