Sekalung Penghargaan: Pn. Zanariah Ismail

Seluruh warga KITA-UKM ingin mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan buat Setiausaha kepada Pengarah KITA, Pn. Zanariah Ismail atas segala perkhidmatan yang cemerlang dan sumbangan yang telah diberikan sepanjang tempoh beliau di KITA-UKM dari 4 Oktober 2021 hingga 3 Julai 2022. Semoga beliau meneruskan perkhidmatan yang cemerlang di penempatan baharu di Pejabat Naib Canselor UKM dan selamat maju jaya.