Sejarah Pengetua

Kolej Tun Hussein Onn diketuai oleh seorang Pengetua yang bertanggunjawab mentadbir,  membangunkan sahsiah dan menjaga kebajikan  serta mengawasi aktiviti pelajar. Pengetua yang pertama ialah Mejer Prof. Madya Dr.  Muhamad Othman (1988-2001), dikuti oleh Lt. Haja Maideen Kader Maideen (2001-2004), Lt. Kol. Dr. Muhamad Nasir Saludin (2004-2009), Mejar Dr. Azahan Awang (2009-2012) dan Lt. Kol. Prof. Madya Dato’ Dr. Samsu Adabi Mamat (2012-2017). Kini, Kolej Tun Hussein Onn dipimpin oleh Prof. Madya Ts. Dr. Norinsan Kamil Othman mulai Julai 2017 sehingga kini. Sebagai kolej kediaman rasmi anggota PALAPES,  Pengetua kolej ini juga terdiri daripada Pegawai Sukarela dalam Askar Wataniah.

PENGETUA PERTAMA (1988-2001)

 MEJ. PROF. MADYA DR. MUHAMAD OTHMAN

drmuhdothman 2

 PENGETUA KEDUA (2001-2004)

LT.  PROF. MADYA DR. HAJA MAIDEEN KADER MAIDEEN

haja 2

 PENGETUA KETIGA (2004-2009)

LT. KOL. DATO DR. MUHAMAD NASIR SALUDIN

dr nasir 2

 PENGETUA KEEMPAT (2009-2012)

MEJAR DR. AZAHAN AWANG 

Dr Azahan 2

PENGETUA KELIMA (2012-2017)

LT. KOL. PROF. MADYA DATO’ DR. SAMSUL ADABI BIN MAMAT 

dato samsul 2