Misi dan Visi

 LOGO

VISI

Menjadi kolej kediaman terpilih untuk pelajar mengembangkan pengetahuan, kemahiran generik, bakat, kebolehan, kepimpinan, sahsiah dan kecemerlangan melalui moto kolej:

   “Disiplin Asas Kecemerlangan”

MISI

Bertekad menjadi kolej kediaman yang terkehadapan dalam pengukuhan kemahiran genarik, perkhidmatan dan kebajikan plajar yang berkualiti, cekap, berkesan dan profesional serta sesuai dengan keperluan semasa untuk memenuhi kehendak, kepuasan dan jangkaan pelanggan berlandaskan kepada visi dan misi Universiti.