Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Permohonan Melawat ke Pusat GENIUS@Pintar Negara

Kami mengalu-alukan lawatan dari pelbagai pihak. Oleh kerana jumlah permohonan lawatan yang tinggi, kelulusan untuk lawatan adalah bergantung kepada jadual lawatan dan kesediaan pihak pusat untuk menerima pelawat. Permohonan  untuk melawat ke Pusat GENIUS@Pintar Negara hendaklah dibuat sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh lawatan.

Surat permohonan perlu menyatakan perkara-perkara berikut;

  1. Tujuan lawatan
  2. Bilangan peserta (murid, guru, dsb.)
  3. Tarikh dan masa lawatan

Surat permohonan hendaklah dihantar kepada;

Pusat GENIUS@Pintar Negara,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi, Selangor.
UP : Ketua Hal Ehwal Jaringan Industri & Masyarakat

Surat permohonan boleh juga dihantar kepada kami melalui email
email: pghpermatapintar@ukm.edu.my, dan salinan kepada hejim.pp@ukm.edu.my