Pusat Komunikasi Korporat

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Hubungan Media

Hubungan Media adalah satu aktiviti yang menjalin hubungan yang baik antara UKM dan media luar. Fungsi utamanya ialah memaklumkan kepada media, sama ada media cetak atau media elektronik,  aktiviti yang akan berlangsung di dalam UKM supaya media memberi liputan meluas kepada aktiviti tersebut.  Selain itu ia juga berfungsi sebagai penghubung antara wartawan dan pakar UKM dengan memberi mereka segala bantuan yang diperlukan.

Selain liputan oleh media, hubungan media juga mengeluarkan siaran media bagi perkara-perkara penting untuk makluman dan siaran oleh pihak media.

Sebarang pertanyaan sila hubungi:

Asmahanim Amir
Pegawai Penerbitan
Tel: +603 8921 4910
Emel: asammar@ukm.edu.my