Pusat Komunikasi Korporat

 Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan

Hubungi Kami

Pusat Komunikasi Korporat
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM, Bangi Selangor

Tel Pejabat Utama: +603 8921 5540/ 3370
Faks: +603 8921 4097 (Pejabat Utama, Bangunan Canselori)
(Pejabat Kedua, Bangunan Penerbit UKM)
E-mel: pkk@ukm.my (Sebarang pertanyaan melalui emel akan dijawab dalam masa 3 hari bekerja)

Waktu Urusan
Isnin-Khamis
08:00 pagi – 01:00 tengahari
02:00 petang – 05:00 petang

Jumaat
08:00 pagi – 12:15 tengahari
02:45 petang – 05:00 petang