Pusat Penyelidikan Langkawi

 Pusat Pengurusan Makmal Alami dan Fizikal (ALAF) Universiti Kebangsaan Malaysia

FASILITI MAKMAL

Sebarang pertanyaan lanjut hubungi:

Cik Asbiyatulaida Derahman (asbiyatulaida@ukm.edu.my)


Makmal Herbarium


Makmal Zoologi


Makmal Biologi


Makmal Rokarium


Makmal Geologi


Makmal Persediaan Batu