Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan

 Profesional-UKM

New-Direktori-3A

Unit Pelan Penggantian & Kepimpinan

Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Mohamad

PENGARAH PROFESIONAL-UKM
KETUA UNIT

Dr. Hazlina Mohd Miskam

Pegawai Tadbir N48

Filza Fazasha Suhni

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Unit Penilaian & Pemprofilan

Prof. Madya Dr. Noor Alaudin Abdul Wahab

TIMBALAN PENGARAH (PENILAIAN DAN PEMPROFILAN)
KETUA UNIT

Nor Afiqah Najlaa'
Abd Rahim

Penolong Pendaftar N41

Mohd Fikri Khairuddin
Abu Bakar

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Unit Pembangunan Kompetensi
& Latihan

Zoraini Ibrahim

TIMBALAN PENGARAH (Pembangunan Kompetensi)
KETUA UNIT

Mohamad Rafidzi
Md Yusof

PEMBANTU TADBIR (P/O) N22

Mohd Fauzi Parmin

Pembantu Tadbir (P/O) N22

Unit Pentadbiran

Dr. Hazlina Mohd Miskam

Ketua unit

Duratul Ain Yahya

Pereka kanan B44

Kartini Mahadis

Pembantu Tadbir (P/O) N22

Arni Ayuni Asngari

Pembantu SETIAUSAHA PEJABAT (P/O) N19