Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan

 Profesional-UKM

NEW-UPTADBIR

Unit

Pentadbiran

hal ehwal pentadbiran

Mengurus dan melaksana hal ehwal pentadbiran termasuk perekodan dan profilan

hal ehwal kewangan

Merancang dan mengurus hal ehwal kewangan termasuk peruntukan, perbelanjaan, perolehan dan aset

hal ehwal pusat latihan

Mengurus pengoperasian dan penggunaan bilik latihan

sumber manusia

Merancang dan mengurus sumber manusia pusat termasuk hal ehwal kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan staf

penjanaan

Merancang dan menjana kewangan melalui program latihan kompetensi pusat

aktiviti kualiti

Mengurus dan menjalankan aktiviti jaminan kualiti termasuk pengauditan, dokumentasi dan pematuhan mengikut standard ISO9001:2015