New-PENGURUSAN

Pengurusan Profesional-UKM

Prof. Madya Dr. Mohd Suhaimi Mohamad

PENGARAH PROFESIONAL-UKM

TIMBALAN PENGARAH (PEMBELAJARAN BERTERUSAN)

Zoraini Ibrahim

TIMBALAN PENGARAH (Pembangunan Kompetensi)

Siti Nora Mhd Isa

KETUA PENTADBIRAN