Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan

 Profesional-UKM

NEW-PROFESIONAL-UKM-3

TENTANG KAMI

Pusat Pembangunan Profesional dan Kepimpinan (Profesional-UKM) telah diluluskan penubuhannya sebagai PTj dalam Mesyuarat Pengurusan Universiti Bil.7/2014.  Pada 1 Mac 2022 ia telah distrukturkan semula agar bersesuaian dengan keperluan Universiti melaksanakan fungsi Pengurusan Bakat berasaskan kompetensi dari aspek penilaian pembangunan dan pengurusan latihan kompetensi secara generik, fungsian dan kepimpinan.

STRATEGI KAMI

INISIATIF KAMI

  • Wacana BAKAT
  • UKM Perantis
  • UKM Karisma
  • UKM Teraju
  • UKM Mercu
  • Kafe Kompetensi