Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Pengajian Kualiti Pengurusan Pengajian dan Perkhidmatan (SPKPPP) ISO 90001:2015

Pusat Pembangunan Profesional dan Kepimpinan UKM mengucapkan jutaan terima kasih kepada auditor Sirim QAS International Sdn. Bhd. iaitu Dr Roslina Sailan yang telah selesai mengaudit Profesional-UKM pada 19 Mac 2024 (Hari Selasa). Ia merupakan Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Pengajian Kualiti Pengurusan Pengajian dan Perkhidmatan (SPKPPP) ISO 90001:2015. Tahniah dan syabas kepada semua warga Profesional-UKM yang membantu menjayakan proses pengauditan ini.