SECRETARIAT OF UNDERGRADUATE STUDIES FACULTY OF MEDICINE​

Diploma Lanjutan Kebidanan

Diploma Lanjutan Kebidanan

Sekretariat Pengajian Prasiswazah
Fakulti Perubatan

Kursus ini ialah kursus Diploma Lanjutan Kebidanan, dirancang khas untuk Jururawat Berdaftar yang memiliki Diploma Kejururawatan atau Ijazah Sarjanamuda Kejururawatan.  Di akhir kursus, graduan boleh berkhidmat dengan selamatnya dalam pelbagai aspek obstetrik, ginekologi dan neonatologi.

Kandungan  kurikulum  meliputi 6 aspek: Kesihatan Wanita, Jagaan Komuniti tumpuan kepada  Keluarga & Budaya, Antepartum, Intrapartum, Pospartum dan Neonatologi.  Pendekatan  kurikulum  mengintegrasikan teknik jagarawat dan sains perubatan yang terkini dan mementingkan keperluan emosi wanita, keluarga dan bayi baru lahir.  Kurikulum juga menumpu kepada aspek preventif, mengenalpasti peringkat awal masalah, pendidikan wanita/ibu serta keluarga dan progresif jagaan mereka daripada saat kehamilan hinggalah ke awal alam kekeluargaan.

Kurikulum dijalankan sepenuh masa selama 1 tahun akademik atau 2 semester dengan menggunakan pendekatan modular. Perlaksanaannya dijalankan dengan perkongsian di antara Jabatan Kejururawatan, Jabatan Perubatan Keluarga dan Jabatan Obstetrik & Ginekologi, Fakulti Perubatan, Pusat Perubatan UKM yang bertanggungjawab dalam pengendalian teori, amali  dan juga penilaian pelajar.

TahunKursus
Tahun 1Kursus Teras FakultiFM 5314 History Taking and Physical Examination in Obstetrics
FM 5514 Patient Education (Teaching Health & Counseling)
FM 5114 Anatomy, Physiology & Pharmacology in Obstetrics
FM 5124 Research in Nursing Midwifery
Kursus Teras KebidananFM 5214 Module 1: Antepartum
FM 5014 Module 2: Intrapartum
FM 5224 Module 3: Postpartum
FM 5424 Module 4: Neonatology
FM 5024 Module 5: Women’s Health
FM 5324 Module 6: Community Care: The Family and Culture

Muat Turun Jadual
MYR 3,200 (2 Semester)

Puan Rumaizam Mohd Noor (03-91455030)