SECRETARIAT OF UNDERGRADUATE STUDIES FACULTY OF MEDICINE​

Ijazah Sarjana Muda Doktor Perubatan

Ijazah Doktor Perubatan

Sekretariat Pengajian Prasiswazah
Fakulti Perubatan

Kursus perubatan dijalankan selama 5 tahun. 2 tahun pertama merupakan peringkat pra-klinikal sementara tahun-tahun ketiga, keempat dan terakhir adalah peringkat klinikal akhir.

Sesi pertama merupakan kurikulum integrasi berdasarkan system-organ. Kelakukan manusia dan etika, kaedah pertanyaan dan pemikiran kritikal adalah sebahagian daripada matapelajaran. Penyelesaian masalah dan strategi pembelajaran berdikari adalah ditekankan.

Fasa Pertama junior clerkship menekankan penerimaan kemahiran-kemahiran asas klinikal. Fasa kedua memfokus kepada penggunaan kemahiran klinikal asas ke atas perkara-perkara klinikal. Fasa ketiga atau senior clerkship merupakan penggabungan kemahiran klinikal asas dan pakar yang mana pelajar akan bertanggungjawab bagi beberapa aspek rawatan pesakit di bawah seliaan mereka.

Kesihatan masyarakat yang menekankan kesihatan luar bandar diajar di dalam program lima tahun tersebut. Selain daripada penempatan kesihatan luar bandar selama lapan minggu dan penempatan lapan minggu lagi di hospital daerah untuk menekankan rawatan primer, pelajar juga digalakkan untuk memilih projek masyarakat bagi penempatan elektif selama lima minggu.

TahunSemKursusKursus (Citra UKM)
Tahun 1Sem 1FFFF1113  Cellular Biomolecules
FFFF1213 Tissues of Body
FFFF1333 Membranes & Receptor
FFFF1412 Metabolism
FFFF1813 Personal & Professional Advancement IA
LMCW2173 Hubungan Etnik
LMCE1012 Academic Communication I
LMCE1022 Academic Communication II

*LMCW2922 Kemahiran Insaniah (Kursus ini boleh diambil pada mana-mana semester dalam tempoh pengajian Tahun 1 hingga Tahun 2)

Sem 2FFFF1312 Human Genetics
FFFF1244 Infection & Immunity
FFFF1223 Mechanisms of Diseases
FFFF1424 Musculoskeletal System
FFFF1521 Clinical Science I
FFFF1622 Medicine & Society I
FFFF1822 Personal & Professional Advancement 1B
LMCE2042 Workplace Communication III
Tahun 2 Sem 1FFFF2113 Blood & Lymph
FFFF2214 Cardiovascular System
FFFF2313 Respiratory System
FFFF2433 Urinary System
FFFF2511 Clinical Science IIA
FFFF2613 Medicine & Society II
FFFF2812 Personal &Professional Advancement IIA
LMCW2163 Tamadun Islam & Tamadun Asia
Sem 2FFFF2125 Gastrointestinal & Hepatobiliary System
FFFF2242 Endocrine System
FFFF2325 Neuro Sciences
FFFF2443 Reproductive System
FFFF2522 Clinical Science III
FFFF2822 Personal & Professional Advancement IIB
LMCE3031 Professional Written Communication
Tahun 3 FFFF3119 Internal Medicine I
FFFF3129 Surgery I
FFFF3115 Family Medicine I
FFFF3618 Medicine & Society III
FFFF3816 Personal & Professional Advancement III
FFFF3512 Radiology I
 
ElektifFFFF3922 Elective Posting 
Tahun 4 FFFF4118 Psychiatry
FFFF4127 Paediatrics I
FFFF4618 Obstetrics & Gynaecology I
FFFF4229 Orthopaedics
FFFF4212 ORL-HNS
FFFF4322 Ophtalmology
FFFF4422 Anaesthesiology
FFFF4823 Personal and Professional Advancement IV
FFFF4812 Special Study Module I
FFFF4822 Special Study Module II
FFFF4911 Forensic Pathology I (Semester I)
FFFF4921 Forensic Pathology II (Semester II)
FFFF4622 Radiology II
 
Tahun 5 FFFF5522 Family Medicine II
FFFF5119 Surgery II
FFFF5212 Emergency Medicine
FFFF5227 Paediatrics II
FFFF5329 Internal Medicine II
FFFF5419 Obstetrics & Gynaecology II
FFFF5823 Personal & Professional Advancement V
FFFF5816 Special Study Module III
 
Muat Turun Jadual
MYR 13,600 (10 Semester)
  • Tahun 1 : Mrs Roziana Arshad (03-9145 5030)
  • Tahun 2 : Mrs Nur Farah Ain Rosli (03-9145 5031)
  • Tahun 3 : Mr Muhammad Nur Nazmi Ibrahim (03-9145 5029)
  • Tahun 4 : Mrs Munirah Mohd Arif (03-9145 5031)
  • Tahun 5 : Mrs Khairunissa Isa (03-9145 5031)