SECRETARIAT OF UNDERGRADUATE STUDIES FACULTY OF MEDICINE​

Ijazah Sarjanamuda Sains Perubatan Kecemasan

Ijazah Sarjanamuda Sains Perubatan Kecemasan

Sekretariat Pengajian Prasiswazah
Fakulti Perubatan

Program ijazah ini dibangunkan berdasarkan kerjasama antara UKM dengan Lembaga Pembantu Perubatan, Persatuan Penolong Perubatan dan Penolong Perubatan Kesatuan bertujuan untuk menghasilkan lebih ramai graduan dengan ijazah dalam bidang Penolong Pegawai Perubatan. Program ini bermula pada tahun 2007 dan merupakan salah satu program khas untuk Penolong Pegawai Perubatan.

Program ini dijalankan secara sepenuh masa dan kerja kursus. Kaedah pengajaran yang berbeza dibentangkan seperti pembelajaran berasaskan simulasi, penyelesaian masalah, kuliah, lampiran klinikal dan lain-lain dalam program ini. Pada akhir program, pelajar dijangka lulus dengan kecekapan dalam bidang pengetahuan dan kemahiran klinikal yang berkaitan selain daripada kepimpinan dan kemahiran komunikasi.

Dalam program ini pelajar juga terdedah kepada keupayaan penyelidikan perubatan. Mereka dikehendaki menjalankan penyelidikan dengan panduan oleh pakar dalam bidang yang berkaitan. Tujuan program ini adalah untuk menghasilkan kemahiran yang baik dan berpengetahuan dalam bidang perubatan kecemasan

YearSemesterCourse
Year 1Sem 1FFEP1314 Anatomi dan Fisiologi Manusia I
FFEP1414 Anatomi dan Fisiologi Manusia II
FFEP1112 Asas Biokimia
Sem 2FFEP1122 Asas Patologi
FFEP1222 Asas Mikrobiologi dan Perubatan Tropika
FFEP1325 Kemahiran Asas Klinikal
Pengambilan pelajar yang memegang Diploma Pembantu Perubatan dan yang setara dengannya akan memulakan pengajian terus ke Tahun 2 melalui pemindahan kredit
Year 2 Sem 1FFEP2114 Farmakologi Klinikal
FFEP2112 Komunikasi dan Asas Kaunseling
FFEP2213 Kaedah Penyelidikan dan Aplikasi Teknologi Maklumat
FFEP2312 Patologi Sistemik

FFEP2132/LMCR2102/LMCR1282 Projek Elektif/Pengurusan Majlis dan Protokol/Pembentangan Lisan LMCR2102/ Berimpak

Sem 2FFEP2522 Isu Perundangan dan Etika Dalam Perubatan
FFEP2123 Pengurusan Organisasi dan Kesihatan Pekerjaan
FFEP2422 Biostatistik
FFEP2223 Teknik Menyelamat
Year 3Sem 1FFEP3214 Kecemasan Psikiatri
FFEP3112 Kecemasan Persekitaran
FFEP3115 Perioperatif dan Penjagaan Kritikal
FFEP3414 Kecemasan Surgikal
FFEP3314 Perkhidmatan Operasi Ambulan
FFEP3514 Projek Penyelidikan I (berterusan hingga ke Tahun 3 Sem. II)
Sem 2FFEP3125 Infeksi dan Penyakit Berjangkit
FFEP3225 Kecemasan Ortopedik
FFEP3124 Kecemasan Obstetrik & Ginekologi dan Neonatologi
FFEP3514 Projek Penyelidikan I
Year 4Sem 1FFEP4115 Kecemasan Pediatrik
FFEP4116 Perubatan Kecemasan I
FFEP4215 Perubatan Kecemasan II
FFEP4113 Penjagaan Pra Hospital I
FFEP4124 Projek Penyelidikan II (berterusan hingga ke Tahun 4 Sem. II)
Sem 2FFEP4124 Projek Penyelidikan II
FFEP4325 Pengurusan Bencana
FFEP4224 Penjagaan Pra Hospital II
FFEP4425 Kesihatan Komuniti

Muat Turun Jadual

MYR 8,720 (8 Semester)

Tahun 1 hingga 4 : 
Mrs. Zarina Jahari (03-9145 5493)