Bachelor of Social Science with Honors (Geography)​

MQA/SWA12408

Duration

4 Years / 8 Semester

study mode

Coursework

fees

RM19, 900

campus

UKM Bangi

Introduction

The Geography program offers knowledge that combines the core of social sciences (human geography) and natural sciences (physical geography). Graduates acquire theoretical and practical knowledge as well as skills in geospatial technology, scientific research, and appreciation of environmental values and human life. Graduates will be able to synthesize geographical knowledge related to sustainable development and environmental sustainability.

No.Objective
1.Memperkasa ilmu geografi dari segi teori dan praktik.
2.Melahirkan siswazah yang berkebolehan dari segi menganalisis, memahami dan menangani persoalan semasa mengenai alam,manusia dan pembangunan.
3.Menjana ilmu dan sumber manusia untuk pembangunan negara
No. Program Advantages
1. Fulfill the MQA requirement.
2. In accordance with the current knowledge development and fulfil the industry needs and interested parties.
3. Producing knowledgeable and skilled practitioner.
No.Course Learning Outcome
1.HPP1: Berupaya memerihal pengetahuan dan kefahaman tentang teori dan prinsip asas psikologi serta metod penyelidikan psikologi terkini yang didapati daripada sumber-sumber kesarjanaan.
2.HPP2: Mengaplikasi kaedah penyelidikan asas dalam psikologi termasuk aspek rekabentuk kajian, analisis dan interpretasi data dalam pelbagai bidang pengkhususan.
3.HPP3: Menggunakan pemikiran analitikal, kritikal dan kreatif, serta pendekatan saintifik untuk menyelesaikan masalah berkaitan tingkah laku dan proses mental manusia.
4.HPP4: Berupaya berkomunikasi dan menyampaikan maklumat, idea dan permasalahan psikologi kepada masyarakat umum.
5.HPP5: Mengaplikasikan kemahiran sosial dan bertanggungjawab dalam memahami permasalahan peribadi, organisasi dan sosial, dengan mengambil kira aspek silang budaya dan diversiti antarabangsa.
6.HPP6: Memperoleh dan mengurus maklumat untuk penyelidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.
7.HPP7: Mengaplikasi kemahiran mengurus dan keusahawanan asas.
8.HPP8: Mengaplikasi prinsip etika dan profesionalisme dalam semua aspek sains dan amalan psikologi termasuk mengetahui batasan pengetahuan dan kemahiran psikologi mereka.
9.HPP9: Mengaplikasi kemahiran memimpin dan berkebolehan bekerja secara berpasukan.
-Diploma

A recognized diploma from an educational institution accredited by the University and the Government of Malaysia with a minimum CGPA of 3.00.

Attainment of at least a CGPA of 3.00 or a minimum grade of C+ (NGMP 2.33) in the following subjects at the STPM / KPM Matriculation / Foundation level:

    • Malay Languange / History / Geography / Malay Literature / Economics / Business Studies / Accounting

At least MUET Band 2

1.Obtained the MQA APEL Certification with Level 6 attainment.
2.MUET: At least MUET Band 2
Tahun Code & Name Course
1 SKAP1013 Alam, Manusia dan Budaya
SKAG1013 Dinamika Persekitaran Global
SKAG1023 Rantau Asia Pasifik
SKAG1043 Biogeografi
SKAG1233 Manusia dan Cabaran Global
2 SKAP2064 Kaedah Penyelidikan
SKAG2033 Integradi RS, GIS dan GPS
SKAG2053 Penduduk & Perancangan Sumber Manusia
SKAG2093 Kajian Atmosfera
SKAG2123 Pengantar Kajian Bandar
SKAG2133 Geomorfologi Tropika
SKAG2163 Penilaian Impak Alam Sekitar
SKAG2183 Asas Ekologi
SKAG 2193 Geomorfologi Pinggir Pantai
SKAG2263 Teknik Dalam Geografi
SKAG2273 Geografi Politik
3 SKAG3006 Latihan Industri
SKAG3063 Hidrologi Lembangan
SKAG3073 Pembangunan Pertanian & Industri Asas Tani
SKAG3103 Geografi Ekonomi & Dasar Awam
SKAG3113 Pembangunan Dan Pengurusan Alam Sekitar
SKAG3143 Perubahan Iklim
SKAG3173 Kajian Pelancongan
SKAG3253 Pengurusan Sisa Bersepadu
SKAG3283 Penilaian Risiko & Pengurusan Bencana Alam
SKAG3293 Ekosistem Bandar
SKAG3303 Perancangan Bandar Dan Wilayah
SKAG3316 Latihan Ilmiah
Learning Fees
FSSK > Undergraduate > Study Mode: Executives
👱En. Ahmad Syahmie Aidid Adnan,
UKMShape
🖃
syahmieaidid@ukm.edu.my
📱03 8927 2126 / 017 9236591

Contact Us

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Professional (UKMSHAPE)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor

Contact us

Office Operation Hour

Monday – Thursday
8.00 am – 1.00 pm
2.00 pm – 5.00 pm

Friday
8.00 am – 12.15 pm
2.45 pm – 5.00 pm

Counter Operation Hour

Monday – Thursday
8.15 am – 12.45 pm
2.15 pm – 4.45 pm

Friday
8.15 am -12.00 pm
3.00 pm -4.45 pm

Saturday & Sunday
Closed

UKMShape Maps

Copyright © 2023 Universiti Kebangsaan Malaysia