Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

Galeri

Gallery Cover

Fasiliti PPL

Tarikh: 10/09/2017
Foto oleh: Ku Adriani Ku Ayob & Mohd Fuad Tepit

Gallery Cover

Bangunan PPL

Tarikh: 27/04/2016
Foto oleh: Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed

Gallery Cover

Galeri Pameran PPL

Tarikh: Wed, 05/11/2014
Foto oleh: Muhammad Wafiy Adlan

Gallery Cover

Hari Terbuka PPL

Tarikh: Sun, 17/03/2013
Foto oleh: Pusat Komunikasi Korporat

Gallery Cover

Majlis Perasmian PPL

Tarikh: Sun, 11/08/2013
Foto oleh: Pusat Komunikasi Korporat

Translate »