Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Keselamatan

DASAR KESELAMATAN

  1. Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  2. Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi jabatan adalah dilarang.
  3. Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  4. Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  5. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman sesawang PPL mestilah mendapat kelulusan dari Webmaster PPL.
  6. Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman sesawang PPL atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Webmaster PPL.
  7. Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman sesawang PPL adalah dilarang.
  8. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
Translate »