Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

Penerbitan

Machinchang Cambrian Geoforest Park, Langkawi Geopark Malaysia (BAHARU!!)

Machinchang Cambrian Geoforest Park, Langkawi Geopark Malaysia (BAHARU!!)

Pengarang: Norhayati Ahmad, Mohd Shafeea Leman, Kamal Roslan Mohamed
Penerbit: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
Tahun: 2015
Jumlah Halaman: 157
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Geological Heritage of Malaysia: Geoheritage Conservation

Geological Heritage of Malaysia: Geoheritage Conservation

Pengarang: Che Aziz Ali, Mohd Shafeea Leman
Penerbit
Tahun: 1997- 2009
Jumlah Halaman
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Geoforest Parks: Hanging Gardens of Langkawi.

Geoforest Parks: Hanging Gardens of Langkawi.

Pengarang: S.L.Wong, editors: Shaharuddin Mohamad Ismail, Ibrahim Komoo, Mohd Shafeea Leman, Kamal Roslan Mohamed, Che Aziz Ali, Abdul Latiff Mohamad, Norhayati Ahmad, Wan Yusoff Wan Ahmad, Azman Abdul Rahman
Penerbit: JPSM & LESTARI UKM
Tahun: 2nd edition 2008
Jumlah Halaman: 117
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Marine Wonders: A Malaysian Heritage

Marine Wonders: A Malaysian Heritage

Pengarang: Abdul Latiff Mohamad, Ibrahim Komoo, Maimon Abdullah & Norhayati Ahmad
Penerbit: EKOMAR & LESTARI UKM
Tahun: 2008
Jumlah Halaman: 167
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Field Guide to Geology of Langkawi Geopark

Field Guide to Geology of Langkawi Geopark

Pengarang: Che Aziz Ali, Kamal Roslan Mohamed, Mohd Shafeea Leman, Ibrahim Komoo & Tanot Unjah
Penerbit
Tahun: 2008
Jumlah Halaman
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Langkawi Geopark

Langkawi Geopark

Pengarang: Mohd Shafeea Leman, Kamarulzaman Abdul Ghani, Ibrahim Komoo & Norhayati Ahmad
Penerbit
Tahun: 2007
Jumlah Halaman
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Mangrove Flora of Langkawi

Mangrove Flora of Langkawi

Pengarang: W.A Wan Juliana, A. Damanhuri, M.S. Razali, A. Norhayati, A. Latiff
Penerbit: LESTARI UKM & LADA
Tahun: 2010
Jumlah Halaman: 150
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Kilim Karst Geoforest Park: Langkawi Geopark, Malaysia

Kilim Karst Geoforest Park: Langkawi Geopark, Malaysia

Pengarang: Che Aziz Ali, Norhayati Ahmad, Maimon Abdullah, Mohd Shafeea Leman, Ibrahim Komoo, A. Latiff
Penerbit: LESTARI UKM & LADA
Tahun: 2010
Jumlah Halaman: 120
Rujukan/Muat TurunKlik di sini

Translate »