Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Sukan

Pegawai Belia & Sukan Kanan S44

Encik Mohammad Hairol Isa


Encik Mohd Airul Hafis Zulkifli


Encik Azran Salehudin


Encik Suhaimi Suliman


Puan Siti Norfariza Mohd Noh


Encik Mohd Farid Bin Dewan


Puan Umi Kalsom Hot