ALUMNI PRIHATIN

Majlis Serahan Peralatan Perubatan kepada HCTM telah berjaya dijalankan dengan penyerahan 80 unit POC dan 15 unit PAPR oleh Timbalan Naib Canselor JIAM kepada HCTM petang tadi.
Sebanyak RM460,334 dapat dikumpulkan daripada alumni, warga dan sahabat UKM dalam tempoh sebulan. Terima kasih semua.

‘Alumni UKM Berjiwa Penyumbang’