FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

NAMAFAKULTI DAN TAHUN KONVOJAWATAN SEMASAPAUTAN
YBhg. Dato' Haji Zazuli Bin JohanFakulti Sains dan Teknologi 1985KETUA PENGARAH KASTAM MALAYSIAPautan
Dr. Ismail Bin ParlanFakulti Sains dan Teknologi 2009Ketua Pengarah
Forest Research Institute Malaysia (FRIM)
Pautan
Tuan Rusli Bin Tuan MohamedFakulti Sains dan Teknologi 1992, 2009Pengarah Jabatan Mineral Geosains Selangor/Wilayah PersekutuanPautan
Tuan Hamdan IbrahimFakulti Sains dan Teknologi 2000Chief Executive Officer
TDM Plantation Sdn. Bhd.
Pautan
Tuan Kusuadi bin SallihFakulti Sains dan Teknologi 1985Timbalan Ketua Pengarah (pembangunan)
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
Pautan
Chian Keat ChyuanFakulti Sains dan Teknologi 1997Vice President
Ethicon South East Asia
Pautan