FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT

NAMAFAKULTI DAN TAHUN KONVOJAWATAN SEMASAPAUTAN
YDH DIG Datuk Seri Ayob Khan Mydin PitchayFakulti Teknologi dan Sains Maklumat 2001Timbalan Ketua Polis Negara Pautan
YBhg. Dato’ Ts. Dr. Haji Amirudin Abdul WahabFakulti Teknologi dan Sains Maklumat 1999Ketua Pegawai Eksekutif
Cybersecurity Malaysia
Pautan
YBhg. Datuk Nor Azmie Bin DironFakulti Teknologi dan Sains Maklumat 2004Setiausaha
Kerajaan Negeri Selangor
Pautan
YBhg. Dato' Mohd Zafir IbrahimFakulti Teknologi dan Sains Maklumat 2003Setiausaha
Kerajaan Negeri Sembilan
Pautan
Ybhg. Datuk M Noor Azman Bin TaibFakulti Teknologi dan Sains Maklumat 2005Ketua Setiausaha
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Pautan
YB Datuk Willie Anak MonginFakulti Teknologi dan Sains Maklumat 1998Timbalan Menteri 2
Perusahaan, Perladangan dan Komoditi
Pautan
En. Mohammad Hafezh Bin Abdul RahmanFakulti Teknologi dan Sains Maklumat 2002Ketua Pegawai Eksekutif,
Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia
Pautan
YB Puan Juwairiya Binti ZulkifliFakulti Teknologi dan Sains Maklumat 2007Ketua Setiausaha Politik,
Menteri Besar Selangor
Pautan
YBhg. Datuk Dr. Mohd Zabri bin YusoffFakulti Teknologi dan Sains MaklumatTimbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan dan Pembangunan)
Kementerian Pengajian Tinggi
Pautan
Encik Sukur IbrahimFakulti Teknologi dan Sains Maklumat 2006Pemilik Syarikat
D Strike Solution
Pautan