INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK (IMEN)

NAMAFAKULTI DAN TAHUN KONVOJAWATAN SEMASAPAUTAN
Prof Madya Ir Ts Dr Juliana JohariInstitute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN) 2014Penolong Naib Canselor UiTMPautan
Dr Fakhrozi Che AniInstitute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN) 2019Pengurus Kanan, Western DigitalPautan
Dr Fuaida HarunInstitute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN) 2018Head of Asia Pacific Back End Failure Analysis Lab, Infineon Technologies, MelakaPautan
Prof. Dr. Vivi FauziaInstitute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN)Professor, Jabatan Fizik, Universiti Indonesia (UI)Pautan
En. Wira Firdaus Hj YaakobInstitute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN) 2021Pengurus Kanan, Sapura HoldingsPautan
Professor Dr Javad KaramdelInstitute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN) 2011Professor, Islamic Azad University-South Tehran BranchPautan
Assoc. Professor Dr Bahram Azizollah GanjiInstitute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN) 2008President,
Babol Noshirvani University of Technology, Iran
Pautan
Dr Ali AhanchianInstitute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN) 2009Country Manager, DigitalCom Solutions Ltd, Manchester, UK