FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

NAMAFAKULTI DAN TAHUN KONVOJAWATAN SEMASAPAUTAN
YAA. Prof. Adjung Dato' Setia Dr. HJ. Mohd Na’im bin Hj. MokhtarFakulti Pengajian Islam 2007Menteri Agama MalaysiaPautan
YB Puan Fadhlina Binti SidekFakulti Pengajian Islam 2004Menteri Pendidikan MalysiaPautan
YBhg. Dato' Mohd Zafir IbrahimFakulti Pengajian Islam 1993Setiausaha
Kerajaan Negeri Sembilan
Pautan
YBhg. Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal Mujani
Fakulti Pengajian Islam 1997Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi (HEPI) UKMPautan
YBhg. Dato’ Hj. Selamat bin PaigoFakulti Pengajian Islam 1989Ketua Pengarah
Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji
JAWHAR
Pautan
Ustaz Wan Akashah Wan Abdul HamidFakulti Pengajian Islam 2003Pendakwah/Pakar Motivasi / Pengarah Urusan SNB Kasih
Ustaz Mohd Zaidi RamliFakulti Pengajian Islam 1995Pengarah
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan
Pautan
Prof. Madya Dato’ Dr. Haji Mohd Zawavi bin Zainal AbidinFakulti Pengajian Islam 2012Naib Canselor
Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS)
Pautan
S.S. Dato' Hj. Mohd. Shahzihan bin Ahmad Fakulti Pengajian Islam 1993Pengarah
Jabatan Agama Islam Selangor
Pautan
YBhg. Dato’ Dr. Sirajuddin Bin SuhaimeeFakulti Pengajian Islam 1991Timbalan Ketua Pengarah
(Operasi)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Pautan
YBhg. Dato’ Dr. Hj. Mohd Izhar Ariff Mohd KashimFakulti Pengajian IslamPensyarah Kanan Jabatan Syariah/Pendakwah
UKM
Pautan
Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Mohd Tashim bin Pengiran Haji HassanFakulti Pengajian IslamTimbalan Menteri Hal Ehwal Ugama
Negara Brunei Darussalam
Pautan