ALUMNI PRIHATIN

Pusat Pemberian Vaksinasi UKM (PPVUKM) menerima sumbangan air minuman beroksigen dari syarikat Bubbles O2 Sdn Bhd milik alumni UKM, Saudara Wan Wan Muhammad Syazri Hasbi (FTSM 2010). Terima kasih alumni UKM.