Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

Bilik Autoklaf

Senarai Peralatan: