Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

FASILITI

Jabatan Biokimia dilengkapi dengan pelbagai peralatan yang terkini dan makmal penyelidikan yang lengkap untuk memudahkan kerja-kerja penyelidikan. Peralatan dan makmal yang ada di jabatan ini sentiasa dijaga dan dipantau oleh kakitangan makmal yang terlatih dan dibimbing oleh kakitangan akademik supaya kerja-kerja penyelidikan yang dilakukan adalah bermutu selain memberikan kepuasan kepada penyelidik. Kemudahan-kemudahan ini terletak di Tingkat 11, Bangunan Praklinikal.

Antara kemudahan tersebut adalah seperti berikut:

MAKMAL ANALISA SEL

MAKMAL / BILIK

MAKMAL ANALISA SEL

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Cik Siti Nor Rodhiah Rosaidee
03-9145 9407
snrodhiah@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

MAKMAL IMEJ & SPEKTROFOTOMETER

MAKMAL / BILIK

MAKMAL IMEJ & SPEKTROFOTOMETER

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Pn Nazirah Ab Rani
03-9145 9407
nazirahrani@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

MAKMAL BIOLOGI MOLEKUL & PROTEOMIK

MAKMAL / BILIK

MAKMAL BIOLOGI MOLEKUL & PROTEOMIK

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Pn Noor Baitee A Rahim
03-9145 9407
baitee.rahim@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

MAKMAL ENZIMOLOGI

MAKMAL / BILIK

MAKMAL ENZIMOLOGI

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Pn Geetha Gunasekaran
03-9145 9407
geetha@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

MAKMAL HISTOLOGI & PENGEKSTRAKAN

MAKMAL / BILIK

MAKMAL HISTOLOGI & PENGEKSTRAKAN

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

En Ahmad Fais Abd Rasid
03-9145 8659
fais@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

MAKMAL KULTUR TISU

MAKMAL / BILIK

MAKMAL KULTUR TISU

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Pn Fazaine Zakaria
03-9145 9407
fazaine@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

MAKMAL ANTIOKSIDAN

MAKMAL / BILIK

MAKMAL ANTIOKSIDAN

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Cik Noralyani Razali @ Abd Samad
03-9145 9407
noralyani@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

MAKMAL PENGIMEJAN HAIWAN

MAKMAL / BILIK

MAKMAL PENGIMEJAN HAIWAN

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

En Ahmad Fais Abd Rasid
03-9145 8659
fais@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

MAKMAL PENJUJUKAN NUKLEOTIDA

MAKMAL / BILIK

MAKMAL PENJUJUKAN NUKLEOTIDA

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Pn Nazirah Ab Rani
03-9145 9407
nazirahrani@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

MAKMAL OMIKS

MAKMAL / BILIK

MAKMAL OMIKS

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

En Wan Junizam Wan Yusof
03-9145 8659
junizam@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

BILIK AUTOKLAF

MAKMAL / BILIK

BILIK AUTOKLAF

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

En Wan Junizam Wan Yusof
03-9145 8659
junizam@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

BILIK SEJUK

MAKMAL / BILIK

BILIK SEJUK

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Cik Nur Haleeda Hakimi
03-9145 9407
haleeda@ukm.edu.my

SENARAI PERALATAN

Selain dari kemudahan makmal penyelidikan dan peralatan makmal, Jabatan Biokimia juga mempunyai kemudahan ruang bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran di samping mengadakan seminar dan mesyuarat. Kemudahan-kemudahan ini pula terletak di Tingkat 17, Bangunan Praklinikal.

Antara kemudahan tersebut adalah seperti berikut:

BILIK MESYUARAT / SEMINAR

MAKMAL / BILIK

BILIK MESYUARAT / SEMINAR

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

En Muhammad Nabil Saufi Husin
03-9145 9540
nabil_fie@yahoo.com
SENARAI PERALATAN

BILIK SUMBER

MAKMAL / BILIK

BILIK SUMBER

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

En Muhammad Nabil Saufi Husin
03-9145 9540
nabil_fie@yahoo.com
SENARAI PERALATAN