Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

PROGRAM SISWAZAH

PROGRAM
 • Sarjana Sains Perubatan (Biokimia), UKM secara kerja kursus
 • Sarjana Sains Perubatan (Biokimia), UKM secara penyelidikan
 • Doktor Falsafah (Biokimia), UKM
TEMPOH PENGAJIAN
 • Sarjana Sains Perubatan (Biokimia), UKM secara kerja kursus

Jangka masa program ini adalah selama 2 tahun. Jumlah minimum kredit yang diperlukan adalah 40 jam kredit yang terdiri daripada kerja kursus (24 jam kredit) dan projek penyelidikan dengan disertasi (16 jam kredit). 

 • Sarjana Sains Perubatan (Biokimia), UKM secara penyelidikan

Jangka masa program ini adalah selama 2 tahun.

 • Doktor Falsafah (Biokimia), UKM

Jangka masa program ini adalah selama 3 tahun.

STRUKTUR KURSUS
 • Sarjana Sains Perubatan (Biokimia), UKM secara kerja kursus

  Tahun

  Semester

  Kursus

  Tahun 1

  Sem 1

  FB6154            Functional Human Biochemistry

  FB6123            Metabolism and Its Regulation

  FB6132            Tissue Biochemistry in Health & Disease
  FB6142            Endocrinology

  Sem 2

  FB6213            Nutritional Biochemistry in Health and Disease

  FB6223            Molecular Basis of Genetic Disease

  FB6233            Omics Technology: Technique and Its Application

  FB6244            Research Methodology

  Tahun 2

  Sem 3

  FB6328            Research Project 1

  Sem 4

  FB6428            Research Project 2

KAEDAH PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
 • Sarjana Sains Perubatan (Biokimia), UKM secara penyelidikan
 • Doktor Falsafah (Biokimia), UKM

Program ini menekankan penyelidikan dengan nilai-nilai kepimpinan, tanggungjawab dan peranan masyarakat berdasarkan pengetahuan, nilai etika dan profesionalisme.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan melibatkan aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan seperti ulasan artikel, merancang dan menjalankan eksperimen, pengumpulan dan analisis data, membuat keputusan, penulisan tesis dan manuskrip, serta pembentangan di seminar dan persidangan.

SYARAT KELAYAKAN

Calon mestilah mempunyai ijazah dalam Bioperubatan, Bioteknologi atau Biologi dengan CGPA 3 atau setaraf dari UKM atau universiti lain yang disenaraikan oleh Senat dengan skor IELTS 6.5 atau skor minimum 550 untuk TOEFL.

Maklumat lanjut, klik pautan di bawah:

SEKRETARIAT PENGAJIAN SISWAZAH