Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

Makmal Biologi Molekul & Proteomik

Senarai Peralatan: