Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

Makmal Enzimologi

Senarai Peralatan: