Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

Makmal Imej & Spektrophotometer

Senarai Peralatan: