Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

Makmal Pengimejan Haiwan

Senarai Peralatan: