Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

Makmal Penjujukan Nukleotida

Senarai Peralatan: