Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

Makmal Kultur Tisu

Senarai Peralatan: