UKM Pusat Pengajian Citra Universiti (School of Liberal Studies) – Citra UKM | Wisdom To Empower

Pusat Pengajian Citra Universiti (School of Liberal Studies)

CITRA UKM

CITRA UKM Advisory Board Members

Wisdom To Empower

CHAIRMAN

Prof. Sr Ts. Dr. Adi Irfan Che Ani

Dean

Pusat Pengajian Citra Universiti, UKM

MEMBERS

INTERNATIONAL ADVISORS

Prof. Tan Tai Yong

President of Yale – NUS College, National University of Singapore

Prof. Dr. Kenichi Namai

School of International Liberal Studies, Waseda University, Tokyo

Prof. Yasuyuki Kono

Vice President for International Strategy, Kyoto University

INDUSTRY REPRESENTATIVES

Dato' Lee Mok Foong

Executive Director Trans Eco Development Sdn. Bhd

Mr. Bikesh Lakhmichard

Chief Executive Officer 1337 Ventures

Mr. Ammar Roslizar

Chief Executive Officer ARBA Travel & Tours Sdn Bhd

COMMUNITY REPRESENTATIVES / PARENTS

Prof. Datuk Dr. Che Muhaya Haji Mohamad

Inspirational Trigger and Eye Health Expert

Mr. Jerald Joseph

Commissioner of the Malaysian Human Rights Commission (SUHAKAM)

Mrs. Hjh. Asral Widad Hj. Ahmad Asnawi

President PACU Community Education Excellence Center

UKM ALUMNI REPRESENTATIVES

Tuan Haji Nazri Kahar

Executive Producer Astro AWANI Network Sdn Bhd

UKM ACADEMIC REPRESENTATIVES

Prof. Dato’ Dr. Roslan Abd Shukor

Department of Applied Physics, Faculty of Science And Technology Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof. Datin Dr. Faridah Jalil

Center for Malaysian Law Studies & Comparison of Law Faculties Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof. Ir. Dr. Syuhaimi Ab. Rahman

Dean Faculty of Engineering and Built Environment Universiti Kebangsaan Malaysia

Committee Duties & Responsibilities Terms

  1. Membantu dan menentukan hala tuju strategik Pusat Pengajian Citra Universiti
  2. Meningkatkan jaringan dan keterlibatan antara pihak Pusat Pengajian Citra Universiti dengan pihak-pihak berkepentingan bagi tujuan-tujuan penambahbaikan kualiti pengajaran dan pembelajaran, kebolehpasaran graduan, kerjasama penyelidikan dan sebagainya
  3. Menjadi tujukan dalam bidang-bidang yang relevan  dan menyumbang kepada aspirasi Citra UKM agar terkehadapan dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan khidmat
  4. Memberi maklumbalas dan berkongsi pengetahuan serta pengalaman dari sudut pandang industri / pengamal professional mengenai struktur Pusat Pengajian Citra Universiti untuk memastikan pencapaian objektif dan hasil pembelajaran Pusat Pengajian Citra Universiti di tahap yang baik
  5. Menyumbang kepakaran dalam mana-mana program anjuran Pusat Pengajian Citra Universiti yang bersesuaian sama ada sebagai penceramah, panelis, tetamu dan sebagainya
  6. Lembaga bermesyuarat sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.

Lembaga Penasihat Pusat Pengajian Citra Universiti
Pusat Pengajian Citra Universiti
Universiti Kebangsaan Malaysia
Rujuk: UKM.CTR.100-6/2/1
Tarikh: 27 November 2020