Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

BIJAKSANA UNTUK MEMPERKASA

Berita Terkini

Sesi Libat Urus CITRA-UKM & UMK

Pada 23 Januari 2023, Timbalan Dekan Akademik CiTRA-UKM, Dr. Affifudin Husairi bersama Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan CiTRA-UKM Prof. Madya Dr. Nazri Muslim serta pensyarah

Continue Reading

Sertai kami melalui platform media sosial untuk lebih berita tentang CITRA-UKM.